Selecteer een pagina

“EEN DUURZAME OPENBARE RUIMTE DIE AANSLUIT OP DE BEHOEFTE VAN HAAR GEBRUIKERS, EEN LANGE EFFICIËNTE LEVENSDUUR HEEFT WAARBIJ HET EEN POSITIEVE TOEVOEGING AAN DE LEEFOMGEVING VORMT ZODANIG DAT ER GEEN AFBREUK WORDT GEDAAN AAN HET MILIEU”

DUURZAME OPENBARE RUIMTE IN NEDERLAND

Van duurzame productontwikkeling tot het bewerkstelligen van een energieneutrale omgeving. Menselijke activiteiten brengen allerlei natuurlijke processen op aarde steeds vaker uit balans.
Denk bijvoorbeeld aan ontbossing, verwoestijning, het broeikaseffect, maar ook gewoon schone lucht en schoon water in onze eigen omgeving. Het is zaak om er op lange termijn voor te zorgen dat het leefbaar blijft op aarde. Het is een wereldwijde opgave, maar echte actie komt doorgaans lokaal tot stand.

De eigenaar van de openbare ruimte kan samen met burgers en bedrijven een bijdrage leveren aan een duurzame leefwijze, door bijvoorbeeld te zorgen voor een gezonde leefomgeving met veel groen en de mogelijkheid om te bewegen. Duurzaamheid is veelomvattend en vraagt juist daarom om het maken van duidelijke en doordachte keuzes.

Behoorlijk wat projecten worden in de openbare ruimte uitgevoerd. In een aantal van die projecten participeert de gemeente. Samen met derden (her)ontwikkeld ze een gebied en staat daarna voor de beheeropgave. Soms ontstaat er dan spanning tussen de aanlegkosten van het ontwerp en de langjarige kosten voor beheer en onderhoud of tussen de esthetica – het uiterlijk – en thema’s als duurzaam beheer, onderhoud, realisatie, toegankelijkheid, materiaalgebruik en andere technische aspecten.

Urban4Us® kijkt naar deze processen in de openbare ruimte vanuit een duurzame bril. Hiervoor is het concept People, Planet, Profit als basis gebruikt. Dit is een concept uit de duurzame ontwikkeling. Het staat voor de drie elementen people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit (opbrengst/winst), die op harmonieuze wijze gecombineerd zouden moeten worden. De term werd bedacht door John Elkington, een adviseur op het terrein van duurzame ontwikkeling.

Graag adviseren wij u hoe u de openbare ruimte op een duurzame wijze kan ontwikkelen en in stand houden door een duurzaam beheer.

Urban4Us kijkt naar de processen in de openbare ruimte vanuit een duurzame bril. Hiervoor is het concept People, Planet, Profit als basis gebruikt. Het staat voor de drie elementen people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit (opbrengst/winst), die op harmonieuze wijze gecombineerd zouden moeten worden.

People

Behoefte en belang.

Planet

Duurzaam ontwikkelen en beheren.

Profit

Kosten bewust beheer met maximale opbrengst

Urban4Us is een concept van PPBnootdorp.
Meer informatie over PPBnootdorp? kijk dan op www.ppbnootdorp.nl