Welkom op de site Urban4Us.

Lees en ontdek hier wat Urban4us is en wat dit voor u kan betekenen.

Graag nemen wij de tijd voor u om u verder te informeren over dit concept.

“EEN DUURZAME OPENBARE RUIMTE DIE AANSLUIT OP DE BEHOEFTE VAN HAAR GEBRUIKERS, EEN LANGE EFFICIËNTE LEVENSDUUR HEEFT WAARBIJ HET EEN POSITIEVE TOEVOEGING AAN DE LEEFOMGEVING VORMT ZODANIG DAT ER GEEN AFBREUK WORDT GEDAAN AAN HET MILIEU”

Urban4Us kijkt naar de processen in de openbare ruimte vanuit een duurzame bril. Hiervoor is het concept People, Planet, Profit als basis gebruikt. Het staat voor de drie elementen people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit (opbrengst/winst), die op harmonieuze wijze gecombineerd zouden moeten worden.

Over Urban4Us

Urban4Us kijkt met een duurzame…

People

Behoefte en belang.

Planet

Duurzaam ontwikkelen en beheren.

Profit

Kosten bewust beheer met maximale opbrengst