Selecteer een pagina

Duurzaam ontwikkelen en beheren

Openbare ruimte is toegankelijk voor iedereen: het is de ruimte waarin mensen zich verplaatsen, recreëren en verblijven. Duurzaamheid in de openbare ruimte is een complex geheel, waarbij veel aspecten een rol spelen. Naast technische (methoden, materiaal- en middelengebruik) spelen hierbij ook sociale aspecten een rol, zoals gebruikerskwaliteit en milieuaspecten (energie, vervuiling). Verschillende behoeftes en belangen van de gebruiker moeten aansluiten door middel van ontwerpkeuzes die gemaakt worden.

Beleid

Met het opstellen van beleid stelt u vast wat het bestuur/de organisatie gaat doen om haar van tevoren gestelde doelstelling te realiseren. Beleid gaat over doelen en middelen. Hierbij zijn de middelen altijd ondergeschikt aan de doelen. Er is een onderscheid tussen beleid op korte, middellange en lange termijn. In een beleidsplan wordt de visie van het bestuur/de organisatie op de middellange en lange termijn uiteengezet.

Wanneer een organisatiebeleid gaat ontwikkelen, gaat ze haar doelstellingen operationaliseren en schetst ze de koers en manier waarop ze deze wil bereiken en welke middelen hierbij benodigd zijn.

Het opstellen van een beleidsplan dwingt u tot nadenken over de toekomst van uw product/organisatie en probeert u daarin keuzes te laten maken. Daarbij is het belangrijk om alle kansen en risico’s onder ogen te zien én te weten wat daarin sterke en zwakke punten zijn. U kunt dan op basis van gefundeerde argumenten verantwoorde keuzes maken. Beleid is uiteindelijk niets anders dan een leidraad voor bestuur en kaderleden

Beheerstrategie

Om de doelstellingen in de publieke ruimte te behalen dient een strategie te worden opgesteld. Naast het standaard beheerplan dient hierbij verder gekeken te worden welke invloeden er zijn die het behalen van deze doelstellingen mogelijk kunnen dwarsbomen of vertragen. Vanuit het transdisciplinair beheer wordt een strategie bedacht die ook kijkt naar onder andere risicomanagement, omgevingsmanagement, wijze van communicatie, enz. Immers, invloeden komen van verschillende kanten zoals het bestuur van een gemeente, de eigen interne organisatie, bewoners, ondernemers, externe organisaties, enzovoort.