Duurzaam ontwikkelen en beheren

Openbare ruimte is toegankelijk voor iedereen: het is de ruimte waarin mensen zich verplaatsen, recreëren en verblijven. Duurzaamheid in de openbare ruimte is een complex geheel, waarbij veel aspecten een rol spelen. Naast technische (methoden, materiaal- en middelengebruik) spelen hierbij ook sociale aspecten een rol, zoals gebruikerskwaliteit en milieuaspecten (energie, vervuiling). Verschillende behoeftes en belangen van de gebruiker moeten aansluiten door middel van ontwerpkeuzes die gemaakt worden.

ONTWIKKELEN

Tijdens het ontwikkelen van de openbare ruimte doorlopen projecten verschillende fases. Per fase worden er keuzes gemaakt om de openbare ruimte duurzaam in te richten door gebruik te maken van verschillende methodieken/concepten. Van het vaststellen van ambities, met het Ambitieweb, tot en met de materialisering, Dubomat, en het maatschappelijk verantwoord inkopen, MVO.

BEHEREN

Eenmaal aangelegde openbare ruimte dient zodanig beheerd te worden dat deze aansluit bij de vooraf gestelde ambities. Door het toepassen van verschillende werkmethodieken, en het inkopen van duurzame materialen en materieel wordt gedurende de levenscyclus duurzaamheid verder geïmplementeerd.