Selecteer een pagina

KOSTEN BEWUST BEHEER MET MAXIMALE OPBRENGST

Urban4Us heeft als doel om de optimale prestatie uit uw gebruiksmiddelen, de assets, te halen, binnen acceptabele risico’s en tegen aanvaardbare kosten, gemeten over de gehele levensduur van de assets. Door het sturen op het geheel van samenhangende projecten, processen en activiteiten worden één of meer van tevoren gedefinieerde bestuurlijke doelstellingen gerealiseerd, die van politiek/strategisch belang zijn in de dynamische omgeving van een politiek bestuurlijke omgeving.

ASSETMANAGEMENT

Budgetten zijn bepalend bij de realisatie en het beheer van de openbare ruimte. De mate waarin behoefte, belang en duurzaamheid daar een plaats in kunnen krijgen, is dus mede afhankelijk van de kosten die dat met zich meebrengt. Echter betekent dit niet dat de openbare ruimte daarmee per definitie duurder wordt. Integendeel. Door efficiënte en besparende maatregelen in de levenscyclus kan dit juist kosten besparen! Het is zaak om een juiste balans te vinden tussen kosten, prestaties en risico’s.

Het sturen op de optimale balans tussen kosten, prestaties en risico’s is een van de belangrijkste basisprincipes binnen assetmanagement. Assetmanagement maakt het mogelijk om de focus van het beheer te verschuiven van het realiseren van een optimale kwaliteit, naar het voldoen aan de behoeftes en belangen van de gebruiker.